Proficient Oy AAA korkein luottoluokitus ja Suomen Vahvimmat Platina sekä Menestyjä- ja Kasvuyritys

Suomen Vahvimmat Platina 2017 Korkein luottoluokitus Proficient Oy sai Suomen Vahvimmat Platina luottoluokituksen 2017 Proficientin kehityksestä

PROFICIENT OY LUOTTOLUOKITUS SUOMEN VAHVIMMAT PLATINA 2017

Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokituksen mukaan Proficient Oy on vuosina 2014 - 2017 sertifioitu Suomen Vahvimmat Platina kärkiyritysten joukkoon. Pitkäkestoisen Platina luokan yrityksiin kuuluu vain muutama prosentti suomalaisista yrityksistä. Luottoluokitus on merkki Proficient Oy:n suorituskyvystä, pitkäaikaisista ja hyvistä taloudellisista tunnusluvuista, positiivisista taustatiedoista sekä erinomaisesta maksukäyttäytymisestä.

Asiakastiedon luottoluokitus Suomen Vahvimmat Platina® 2017 -sertifikaatin käyttöoikeuden saa vain yritys, joka on kuulunut yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta luottoluokituksen kahteen korkeimpaan luokkaan eli AAA ja AA+. Suomen Vahvimmat Platina sertifikaatti kertoo selkeästi ja luotettavasti, että viiden tähden yhtiö Proficient on kuulunut jo pitkään yritysmaailman terävimpään kärkeen. Korkein luottoluokitus Suomen Vahvimmat Platina 2017 on Asiakastiedon omistama rekisteröity tavaramerkki.

Proficient Oy Suomen Vahvimmat Platina yrityksen korkein luottoluokitus AAA Bisnode luottoluokitus Suomen Vahvimmat Platina luottoluokitus Proficientille 2018

KORKEIN LUOTTOLUOKITUS AAA BISNODE 2018 PROFICIENTILLE

Bisnode on luotettava kansainvälinen luottoluokittaja. Proficient Oy on sertifioitu jo vuosia vahvojen yritysten joukkoon, joille myönnetään korkein AAA luottoluokitus. Bisnoden Rating luokkia on yhteensä seitsemän, C - AAA. Korkeimpiin luottoluokkiin vuonna 2018 pääsemiseksi yritykseltä vaaditaan hyvät ja kehittyvät talouden tunnusluvut, positiivinen yritystausta ja luotettava maksukäyttäytyminen. Korkein AAA luottoluokitus henkii myös palvelujen, tuotteiden ja koko yrityksen korkeaa laatua. Monipuolisin ja tiukin kriteerein AAA luottoluokiteltuun yritykseen luottavat sekä asiakkaat, että yhteistyökumppanit.
Kilpailijoistaan poiketen Proficient Oy vahvistui taloudellisen taantuman aikana.

Yritysten AAA luottoluokitus Proficient Oy:lle 2017 vuonna

SUOMALAISTEN YRITYSTEN LUOTTOLUOKITUKSET TAULUKKO 2017

Bisnode on alkuperäisen AAA-yritysreittauksen kehittäjä. Tämä täysin automaattinen luottoluokitusjärjestelmä lanseerattiin Suomessa vuonna 1993. Bisnode on määritellyt lähes jokaisen normaalia liiketoimintaa harjoittavan ja aktiivisen yrityksen luottokelpoisuusluokan eli Ratingin. Suomalaisista yrityksistä vain kolme - neljä sadasta luokitellaan AAA yrityksiksi. Luottoluokitus AAA 2017 ja AA symbolit ovat Bisnoden rekisteröityjä tavaramerkkejä. Yritysten kovimpaan kärkeen kuuluva Proficient Oy on perustettu vuonna 1989. Bisnoden AAA luottoluokitus ja Suomen Vahvimmat Platina sertifiointi ovat suuri kunnian osoitus verkkokauppaa tekevälle yritykselle. Arvostettu ja vakaa yhtiö Proficient on hyvä tavarantoimittaja, sekä luotettava yhteistyökumppani.

Proficient Menestyjä 2017 kovasta kehityksestä Kauppalehti sertifioi Proficientin Menestyjä 2017 yritykseksi

Proficient Oy on Kauppalehden menestyjä yritys 2017

Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatin ansainnut yritys on parempi kumppani. Menestyjäyritys 2017 kuuluu joukkoon, jonka talousanalytiikan ammattilainen on todennut suoriutuvan vertaisiaan paremmin. Taloudellinen menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten osaavasta yritysjohdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä. Menestyjä-sertifikaatti ennustaa myös tulevaa menestystä ja on siten vahva viesti tulevaisuuden osaajista kilpailtaessa. Alma Talent Oy:n missiona on toimia menestymisen ja hyvinvoinnin puolesta, tästä on kysymys myös Kauppalehden Menestyjä 2017 sertifikaatissa. Proficient on oivallinen esimerkki hyvin johdetusta yrityksestä.

Kauppalehden myöntämän Menestyjä 2017 sertifikaatin voivat tilata käyttöönsä yritykset, jotka ovat saaneet Kauppalehden analyysiyksikön Balance Consultingin Menestyjä luokituksessa vähintään 50 pistettä. Menestyjäluokituksessa yrityksen taloudellista suorituskykyä mitataan kuuden eri osa-alueen pohjalta: kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky. Kultakin osa-alueelta yritystä verrataan oman kokoluokkansa yrityksiin, kaikkiin Balance Consultingin tietokannan yrityksiin sekä oman vertailutoimialansa yrityksiin. Menestyjä 2017 malli on markkinoiden ainoa, joka on riskin tunnistamisen lisäksi rakennettu hyvien yritysten erottelemiseksi toisistaan.

Kauppalehden Menestyjä 2017 sertifikaatti eroaa luottoluokittajien antamista sertifikaateista. Menestyjäksi pääseminen edellyttää muutakin kuin hyvän maksuvalmiuden tai sen, että yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä. Menestyjäluokituksessa yrityksiä on analysoitu kuuden taloudellisen osa-alueen mukaan siten, että mittaus ennakoi myös menestyksen jatkumista.

Menestyjä 2017 sertifikaatin saaja Proficient kuuluu Menestyjä-joukkoon, josta Balance Consulting viestii näkyvästi ympäri vuoden. Hyvän kumppanin tunnistaminen vaatii aikaa ja asiantuntemusta, mutta Menestyjä-merkistä sen voi tunnistaa hetkessä. Proficient Oy on vakaa ja luotettava yhteistyökumppani.

Proficient kasvuyritys 2017 Kauppalehti on sertifioinut Proficient Oy:n Kasvaja yritykseksi vuonna 2017 voimakkaasti kehittyvä kasvuyritys 2017 eli Kauppalehden Kasvaja

Proficient Oy on myös Kauppalehden kasvuyritys 2017

Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatin saanut yritys on onnistunut kolmen vuoden aikana kasvattamaan liikevaihtoaan huomattavasti. Kasvu kertoo yritystoiminnan realisoituvasta potentiaalista, joka hyvin johdettuna voi luoda menestyksekästä liiketoimintaa. Kasvuyritykset ovat arvostettuja ja haluttuja toimijoita markkinoilla niin asiakkaiden, sijoittajien kuin eri sidosryhmienkin silmissä.

Kauppalehden Kasvaja-sertifikaatin voivat tilata käyttöönsä yritykset, joiden liikevaihdon annualisoitu kasvu on ylittänyt oman ylätoimialaluokkansa keskitason vähintään kymmenellä prosenttiyksiköllä viimeisten kolmen mittausvuoden aikana. Liikevaihdon on oltava kasvussa myös tuoreimpana mittausvuonna. Kriteereistä seuraa se, että Kasvaja-yritys on ollut toiminnassa vähintään neljä vuotta. Proficientilla on lähes 30 vuoden vankka ja vakaa historia.

Kasvaja-sertifikaatti kertoo liiketoiminnan volyymin kehityksestä. Kasvaja-sertifikaatti yhdessä Kauppalehden Menestyjä 2017 sertifikaatin kanssa kertoo sekä yrityksen liiketoiminnan volyymien vahvasta kehityksestä että sen hyvästä taloudellisesta suorituskyvystä. Yhtiö joka saavuttaa taantumassa sekä Menestyjä-, että Kasvaja sertifikaatit, on toimialansa kehityksen kärjessä myös nousukautena. Proficient on ansioistaan vuoden 2017 Kauppalehden kasvuyritys.